Skip to content

Penafian

Penafian dari Pandu.One.

Maklumat yang terkandung di website ini (Pandu.One) hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Website ini tidak bertujuan untuk menjadi pengganti nasihat profesional undang-undang, kewangan, atau jenis nasihat lain.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan sebarang jenis, tersirat atau ternyata, tentang keseluruhan, keakuratan, kebolehpercayaan, sesuai atau kebolehpercayaan berkaitan dengan website atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di Pandu.One untuk sebarang tujuan. Sebarang kepercayaan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan itu dengan risiko sendiri.

Dalam apa-apa keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berpanjangan, atau sebarang kerugian atau kerosakan sebarang jenis yang berlaku dari kehilangan data atau keuntungan yang berlaku atau berkaitan dengan penggunaan website kami.