Skip to content

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menetapkan amalan privasi untuk website https://www.pandu.one Pandu.One. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi semua pengguna Laman Web. Dasar ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan mem disclosure maklumat yang kami terima melalui Laman Web.

Pengumpulan Maklumat:

Kami mungkin mengumpul maklumat daripada anda melalui pelbagai cara apabila anda menggunakan Pandu.One. Ini boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila anda mengunjungi website kami, mengisi borang, menjawab kaji selidik, atau terlibat dalam aktiviti lain di Pandu.One. Maklumat yang kami kumpul mungkin termasuk nama anda, alamat e-mel, alamat pos, nombor telefon, dan sebarang maklumat lain yang anda pilih untuk berikan.

Penggunaan Maklumat:

Kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpul daripada anda untuk pelbagai tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, memberikan sokongan pelanggan, memproses transaksi, menghantar e-mel berkala, dan meningkatkan website kami.

Pengakuan Maklumat:

Kami mungkin mengakui maklumat anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk tujuan memberikan perkhidmatan kepada kami. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menjalankan website kami, menghantar e-mel, memproses transaksi, atau memberikan sokongan pelanggan. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga ini dikehendaki memelihara kerahsiaan maklumat anda dan dilarang menggunakan maklumat anda untuk sebarang tujuan selain memberikan perkhidmatan kepada kami.

Keselamatan Maklumat:

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi keselamatan maklumat anda. Walau bagaimanapun, tiada website, transmisi Internet, atau penyimpanan maklumat boleh dijamin 100% selamat. Oleh itu, kami tidak boleh menjamin keselamatan maklumat anda dan anda memberikan ia kepada kami atas risiko anda sendiri.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini:

Kami berhak memodifikasi Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan diterbitkan di Pandu.One dan akan berkuat kuasa segera selepas diterbitkan. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk kerap memeriksa Dasar Privasi ini untuk memastikan anda memahami sebarang perubahan.

Soalan atau Maklumat Lanjut:

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau maklumat lanjut mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected].

Tarikh Kuat Kuasa:

Dasar Privasi ini kuat kuasa pada 8 Februari 2023.